Antagandehandlingar Lillberget 1

Antagandehandlingar har tagits fram för detaljplan Lillberget 1och beslut om antagande av detaljplanen kommer tas på kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2021

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se