Mark för flerbostadsområden

Är du intresserad av mark för att bygga bostäder? I Robertsfors kommun erbjuds flera områden som är färdiga för exploatering.
Längst ner på sidan kan du läsa mer om områden med antagna detaljplaner.

Letar du istället efter byggklara kommunala villatomter? På den här sidan Lediga tomter hittar du mer information. 

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se