Katter

Kommunen har tillsynen över miljöbalken medan polisen ansvarar för tillsynen enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Råd för dig som har katt:

  • Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.
  • Håll katten inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de är kastrerade/steriliserade. Ett alternativ är att man har uppsikt över katten när den vistas ute eller har den i koppel.
  • Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.
  • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel.

Råd för dig som störs av andras katter:

  • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
  • Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker.
  • Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren.

Kan min katt bedömas som en olägenhet för människors hälsa?

Domstol har bedömt att katter som vistas eller gör sina behov på annans tomt normalt inte utgör en olägenhet. Detsamma gäller även katter som tar sig in i bostäder genom öppna dörrar eller fönster. I normalfallet betraktas därför inte katten som en olägenhet, men det hindrar ju inte att man gör det bästa av situationen och respekterar de problem som omgivningen upplever så långt man kan.