Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Energideklarationer

Vilka byggnader ska energideklareras?

Alla småhus som hyrs ut eller säljs ska ha en energideklaration.

Byggnader som har en uppvärmd golvarea på minst 500 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en energideklaration. Exempel på specialbyggnader är simhallar, skolor, och vårdbyggnader.

Det ska alltid finnas en energideklaration för flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter. Samma gäller för övriga byggnader med nyttjanderätt. Exempel på sådana är en- och tvåbostadshus som är hyres- eller bostadsrätt, samt lokaler som hyrs ut till exempelvis kontor, butiker och restauranger.