Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn är till för att upptäcka, förebygga och undanröja olika hälsorisker i människors livsmiljö.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Den som yrkesmässigt avser att driva verksamhet enligt ovan skall skriftligen anmäla detta till Samhällsbyggnadskontoret senast sex veckor innan verksamheten avser att påbörjas. Vid för sen anmälan kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift.

Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift på 1830kr (2019)

Klagomål på inomhusmiljön

Om du har ett klagomål på ditt boende så kan vi ge dig följande råd.
Är det någon annan person som orsakar besvären för dig, så försök att prata med den personen i förstahand. Om det ändå inte blir bättre så tala med din hyresvärd/fastighetsägaren (om du har någon sådan) för att få hjälp därifrån.

Rör det sig om brister i din inomhusmiljö som du anser behöva åtgärdas så hör först och främst med din hyresvärd/fastighetsägare.

Om det fortfarande inte blir bra så kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret/miljö så kan vi kanske hjälpa dig.

Samhällsbyggnadskontoret/miljö handlägger klagomål som rör inomhusmiljön och hälsoskydd. Klagomålen kan exempelvis handla om fukt, mögel, dålig ventilation eller andra frågor som är relaterade till inomhusmiljön.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se