Miljö

Samhällsbyggnadskontoret/miljö:s uppgift är att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter i Robertsfors kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöskydd handlägger anmälningar och miljörapporter.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se

 • Allmänna hänsynsregler

  Läs mer om Allmänna hänsynsregler
 • Avfall

  Läs mer om Avfall
 • Cisterner

  Läs mer om Cisterner
 • Miljöfarlig verksamhet

  Läs mer om Miljöfarlig verksamhet
 • PCB

  Läs mer om PCB
 • Vattenskyddsområde

  Läs mer om Vattenskyddsområde