Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kompostering

Kompostera matavfall

Om du vill kompostera matavfall, ska du först lämna en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadskontoret/miljö.

Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att inga olägenheter inte uppstår. Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym samt vara skadedjurssäker.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se