Kompostering

Kompostera matavfall

Om du vill kompostera matavfall, ska du först lämna en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadskontoret/miljö.

Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att inga olägenheter uppstår. Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym samt vara skadedjurssäker.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se