Skrotbilar

Om du har en skrotbil ska du kontakta en auktoriserad bilskrotare. Om du tänker långtidsförvara eller renovera din bil, skoter eller annat fordon ska du tänka på att förvara fordonet på ett lämpligt sätt exempelvis i ett garage eller en hårdgjord yta. Detsamma gäller om du förvarar reservdelar eller reservdelsfordon.

Tänk även på att grannar eller förbipasserande kan störas om du förvarar dina fordon på ett olämpligt sätt. Skrotbilar och förvaring av fordon har ofta ett samband med nedskräpning av tomten.

Här skrotar du din bil

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar. I Västerbotten finns tre auktoriserade bilskrotar:

Skellefteå Bilskrot
Adress: Innervik 17
Postnummer: 931 91
Stad: Skellefteå
Telefonnummer: 0910-861

Lycksele Bildemontering AB
Adress: Karossvägen 4
Postnummer: 921 45
Stad: Lycksele
Telefonnummer: 0950-121 40

Västerbottens Bildemontering AB
Adress: Spårvägen 24
Postnummer: 901 31
Stad: Umeå
Telefonnummer: 090-771 756

Kvarlämnade skrotbilar

Vad gäller kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg har kommunen möjlighet att besluta om att fordonet ska skrotas på fordonsägarens bekostnad.

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är den fastighetsägaren ansvarig för att skrotbilen tas bort.

Besluten tas i enlighet med Lagen om flyttning av fordon och Förordningen om flyttning av fordon.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se