Cisterner ur bruk

Vid tömning och rengöring av en cistern ska uppkommet avfall tas omhand som farligt avfall av godkänd mottagare. Observera att eventuell nivåmätare kan innehålla kvicksilver och därför också ska omhändertas som farligt avfall. Då cisternen har rengjorts ska den i första hand lämnas för materialåtervinning. Är inte det möjligt ska den efter rengöring fyllas med sand. Påfyllnings- och avluftningsrör bör avlägsnas eller plomberas för att hindra att påfyllning sker av misstag.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat företag för ovan nämnda åtgärder. Då en cistern samt ledningar/rör tas ur bruk ska ett särskilt ”skrotningsintyg” fyllas i och inlämnas till kommunen. Du gör det enklast genom våran E-tjänst som finns här

Anmälan om urbruktagande av cistern skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se