Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Installation av cistern

Informationsplikten gäller:

Du ska informera Miljö-och hälsoskydd skriftligen senast fyra veckor innan du påbörjar installationen av en cistern. Använd den blankett som finns på Umeå kommuns webbplats. Du ska informera Miljö-och hälsoskydd oavsett om cisternen är ny eller gammal när den anskaffas. Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan. Observera att det i en föreskrift för ett vattenskyddsområde kan finnas särskilda regleringar såsom förbud eller ytterligare krav.

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i eller ovan mark och som rymmer mer än 1 m3
  • All hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Anmälan skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret/miljö, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Lina Åberg

0934-141 17

lina.aberg@robertsfors.se