PCB – Var hittar man det i byggnader?

Var finns PCB?

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956–73. Ämnet användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i isolerglas och i golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv). Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande.

Fogmassor

PCB kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. PCB-haltiga fogmassor kan bland annat förekomma mellan fasadelement, i rörelsefogar (s.k. dilationsfogar), runt dörrar och fönster, under trösklar, runt balkonger vid anslutning till fasad samt i naturstensfasader.

Golvmassor

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor från åren 1956–1973. Golvmassorna är halkskyddande med kornighet i ytan och har lagts in i t.ex. storkök och industrilokaler och sprider PCB precis som fogmassor. Dessa golv kan dock vara inbyggda och svåra att hitta, men de måste letas upp inför rivning för att förhindra spridning av PCB.

Kondensatorer

PCB har även använts i elektriska utrustningar, främst i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. Importerade kondensatorer innehöll PCB ändå in på 1800-talet, därför finns risk att till exempel fläktar och pumpar som installerades i byggnader så sent som 1980-talet innehåller PCB. Tillverkningsår finns oftast angivet på armaturer, motorer och även på kondensatorer. Om det inte går att avgöra kondensatorns innehåll bör den klassas som att den innehåller PCB. Kondensatorer förekommer i bland annat lysrörsarmaturer, andra belysningsarmaturer (t.ex. gatubelysning), köksfläktar, tvättmaskiner, torktumlare, oljebrännare och cirkulationspumpar.

Isolerrutor

Isolerrutorna användes framförallt i offentliga byggnader, kontorshus m.m. Isolerglasen består av två glas med en distansprofil emellan och en förseglingsmassa som kan innehålla PCB. PCB kan finnas i isolerrutor som tillverkats i Sverige mellan perioden 1956–1973 samt i importerade rutor t.o.m. 1980. På distansprofilen finns ofta en märkning med årtal och månad för tillverkning. Svenska isolerrutor tillverkade efter 1973 är PCB-fria. Om tillverkningsår inte kan bestämmas måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se