Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Sjöar och vattendrag

Rickleån är känd för att ha en hög fiskproduktion, vilket kan förklaras av den omgivande, näringsrika jordbruksbygden. I åns lugnare delar lever storvuxen gädda och i de strömmande delarna finns lax, öring och harr. Under 2002 byggdes fiskvägar vid tre kraftverksdammar i Robertsfors och nu når lax och havsöring ända upp till Åselestupet (ca 2 km nedströms Bygdeträsk).

Kommunens sjöar och vattendrag har i huvudsak undersökts ur försurningssynpunkt. Därutöver har några vattendrag kontrollerats för att spåra eventuell påverkan från jordbruk och avloppsreningsverk.

Inom kommunen finns ett flertal kommunala strandbad.