Lona-Dalkarlsån

Dalkarlsån är ett av flera vattendrag i Mellanbygden som skadats kemiskt på grund av dikning i myrar och sulfatjordar. Under 2011 undersöktes Dalkarlsåns ekologiska historia och nuläge genom ett naturvårdsprojekt via Robertsfors kommun.

Huvudsyftet med projektet var att öka kunskapen om Dalkarlsåns ekologiska  historia, och om hur Dalkarlsån kan tas om hand på bästa sätt så att vattnet  utvecklas mot fiskliv, snarare än fiskdöd.
Ett mycket viktigt bidrag till projektet kom från de många personer som  delade med sig av sin egen kunskap om Dalkarlsån.

Läs mer om projektet i rapporten.