Många bäckar små

Mellanbygdens vattenråd driver projektet ”Många bäckar små”. Projektets syfte är att fånga upp det lokala intresset för sjöar och vattendrag, och stimulera till åtgärder som leder till bättre ekologisk status.

I projektet ingår att skapa pedagogiska åtgärdsprogram för varje huvudavrinningsområde. Projektet söker också information om det historiska miljötillståndet, och historiska och nutida miljöförändringar i Mellanbygdens sjöar, bäckar och åar. Projektet ”Många bäckar små” ägs av Robertsfors kommun och pågår fram till år 2014. Finansieringen sker genom vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt. Projektledare är Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd.

Läs mer om Mellanbygdens vattenråd här.

Mellanbygdens vattenproblem är bland annat:

  • Försurning
  • Övergödning
  • Sjösänkningar
  • Vandringshinder för fiskar
  • Skador i vattendragen från flottningen.

Läs mer om åtgärdsbehovet här.

Vill du dela med dig av din kunskap?

Hör då av dig till:
Jan Åberg, 072-205 92 68
jan.aaberg@gmail.com