Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer
Rickleån, mörkt vatten med uppstickande stenar i ån. Grannar i bakgrunden.

Vattenvård

Robertsfors kommun har i samarbete med Mellanbygdens vattenråd, Länsstyrelsen i Västerbotten och berörda fiskevårdsområden, genom olika projektformer, genomfört ett flertal vattenvårdsåtgärder i kommunen. Främst genom LOVA-medel. Här hittar du exempel på några genomförda vattenvårdsprojekt i Robertsfors kommun.

  •  Vattenvårdsprojekt längs kusten år 2016-2020 (video med exempel 👇🏼
  • Rickleåns okända sidovatten 👇🏼
  • Restaurering av Rickleåns huvudfåra.
  • Tillsyn vid kusten genom fiskevårdsbidrag