Rickleån, mörkt vatten med uppstickande stenar i ån. Grannar i bakgrunden.

Vattenvård

Robertsfors kommun har i samarbete med Mellanbygdens vattenråd, Länsstyrelsen i Västerbotten och berörda fiskevårdsområden, genom olika projektformer, genomfört ett flertal vattenvårdsåtgärder i kommunen. Främst genom LOVA-medel. Här hittar du exempel på några genomförda vattenvårdsprojekt i Robertsfors kommun.

  •  Vattenvårdsprojekt längs kusten år 2016-2020 (video med exempel 👇🏼
  • Rickleåns okända sidovatten 👇🏼
  • Restaurering av Rickleåns huvudfåra.
  • Tillsyn vid kusten genom fiskevårdsbidrag