Norrbotniabanans noder 2

Norrbotniabanans noder 2 är ett gemensamt projekt för kommunerna Robertsfors, Skellefteå och Umeå samt Region Västerbotten, där Robertsfors kommun är projektägare. Projektperioden är 2021-02-22 till 2023-12-31.

Projektets syfte

Projektet syftar till att tillvarata Norrbotniabanans fulla potential i stationsorterna Bureå, Robertsfors och Sävar. Målet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga noder på kort och lång sikt i enlighet med regionens och kommunernas visioner och mål. Inriktningen är att hitta lösningar som ger flexibilitet och maximala synergieffekter mellan olika funktioner och verksamheter i och i anslutning till resecentrum.

Arbetet syftar vidare till att ta fram ett gemensamt underlag om den framtida utvecklingen i Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner vad gäller befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och bostadsbyggande.

Kontaktperson

Processledare Norrbotniabanan

Jessica Erlaskog

0934-140 15

jessica.erlaskog@robertsfors.se