Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Sotning och brandskydd

Här hittar du information om sotning som är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Du kan också klicka dig vidare för att hitta information om vad du bör tänka på när du eldar eller använder fyrverkerier.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Enligt lagen om skydd mot olyckor så ansvarar kommunen i brandförebyggande syfte för att sotning och brandskyddskontroller utförs. Själva sotningen består av två delar – rengöring och kontroll och genomförs vid två separata tillfällen. Vid frågor kontakta skorstensfejarmästare Anders Inga 070-694 4608. e-post robertsforssotning@gmail.com.

Kontaktperson

Skorstensfejarmästare

Anders Inga

Mobil: 070-694 4608

robertsforssotning@gmail.com