Vatten och avlopp

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för vatten och avlopp i kommunen. Ungefär 21 mil distributionsledningar förser kommunens invånare med dricksvatten. Inom Robertsfors kommun finns fyra kommunala vattenverk. Klintheden har det största distributionsområdet. De övriga verken finns i Flarken, Åkullsjön och Kålaboda. Tre maskinister ser till att vattenleveranserna fungerar.

Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet och allt dricksvatten är baserat på grundvatten. Någon klorering av dricksvattnet görs normalt inte men kan dock förekomma i vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande. Vattnet är mjukt. Hårdhetsgraden ligger på 3.4 dH (tyska grader) och har ett Ph-värde på 8.2. När du tvättar med mjukt vatten behövs mindre tvättmedel. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Tänk också på att ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsgrepp. Om du vill läsa mer om dricksvattnet finner du en länk på vänster sida.

Enskilt vatten och avlopp

För dig som har egen brunn är det extra viktigt att du själv håller koll på vattenkvaliteten. Mer information om dricksvatten hittar du här. I Robertsfors Kommun är det vanligt med enskilda avloppsanläggningar som infiltrationer och markbäddar. När en ny avloppsanläggning skall anordnas eller en befintlig ändras skall du kontakta Samhällsbyggnadskontoret. Läs mer om enskilda avlopp här.

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se