Annan fastighet / Industrifastighet

Fast avgift, Vatten och Avlopp

Grundavgift 2 025 kr
Avgift per lägenhet, max 15 lägenheter 1 115 kr

Förbrukning per kubikmeter

Vatten och Avlopp 19,50 kr/m3
Endast Vatten 12,25 kr/m3

Exempel på avgiften för annan fastighet/industrifastighet

Annan fastighet med en byggnads area på 6 000 m2 ansluten till både vatten och avlopp med en förbrukning på 1 500m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

1 500 m3 x 19,5 kr: 29 250 kr

Fast avgift

Grundavgift: 2 025 kr
Lägenhetsavgift, max 15 lgh: 16 725 kr
Total kostnad per år inkl. moms: 48 000 kr

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se