Bostads- eller lokalfastighet

Fast avgift, Vatten och Avlopp

Grundavgift 2 025 kr
Avgift per lägenhet 1 115 kr

Fast avgift, Vatten

Grundavgift 1 275 kr
Avgift per lägenhet 705 kr

Fast avgift, Avlopp

Grundavgift 750 kr
Avgift per lägenhet 410 kr

Förbrukning per kubikmeter

Vatten och Avlopp 19,50 kr/m3
Endast Vatten 12,25 kr/m3

Exempel på avgift för bostadsfastighet

Bostadsfastighet med en byggnadsarea på 200 m2 ansluten till både vatten och avlopp med en förbrukning på 90m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

90m3 x 19,50 kr: 1 755 kr

Fast avgift

Grundavgift 2 025 kr
Lägenhetsavgift, 2 x 1 115 kr: 2 230 kr
Total kostnad per år inkl. moms: 6 010 kr

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se