Bostads- eller lokalfastighet

Fast avgift, Vatten och Avlopp

Grundavgift 2 810 kr
Avgift per lägenhet 1 415 kr

Fast avgift, Vatten

Grundavgift 1 145 kr
Avgift per lägenhet 575 kr

Fast avgift, Avlopp

Grundavgift 1 650 kr
Avgift per lägenhet 840 kr

Förbrukning per kubikmeter

Vatten och Avlopp 25,50 kr/m3
Endast Vatten 10,20 kr/m3

Exempel på avgift för bostadsfastighet

Bostadsfastighet med en byggnadsarea på 200 m2 ansluten till både vatten och avlopp med en förbrukning på 90 m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

90 m3 x 25,50 kr: 2 295 kr

Fast avgift

Grundavgift 2 810 kr
Lägenhetsavgift, 2 x 1 415 kr: 2 830 kr
Total kostnad per år inkl. moms: 7 936 kr

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se