Obebyggd fastighet

Fast avgift obebyggd fastighet:

Grundavgift1 145 kr

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se