Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Särskilda serviceåtaganden

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare 600 kr
Montering eller demontering av strypbricka 600 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 600 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare, (inkl. mätare) 1 500 kr
Länsning vattenmätarbrunn 750 kr
Oberoende undersökning av vattenmätare, (inkl. nedtagning och uppsättning) 2 000 kr
Ej tillträde till vattenmätare 600 kr
Fritt att ta betalt för övriga tjänster särtaxa

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se