Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Vattenföreningar

Anslutning till vattenförening

Anslutning 8 476 kr

Fasta avgift vattenförening:

Grundavgift 1 012 kr

Förbrukning per kubikmeter:

Vatten 10,23 kr/m3

Exempel på avgiften för vattenförening

En vattenförening med 20 medlemmar och en vattenförbrukning på 600 m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

600 m3 x 10,23 kr: 6 138 kr

Fast avgift

20 x 1012 kr: 20 240 kr
Total kostnad: 26 378 kr

 

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se