Vattenföreningar

Anslutning till vattenförening

Anslutning 8 650 kr

Fasta avgift vattenförening:

Grundavgift 1 020 kr

Förbrukning per kubikmeter:

Vatten 10,20 kr/m3

Exempel på avgiften för vattenförening

En vattenförening med 20 medlemmar och en vattenförbrukning på 600 m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

600 m3 x 10,20 kr: 6 120 kr

Fast avgift

20 x 1020 kr: 20 400 kr
Total kostnad: 26 500 kr

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se