Egna brunnar

Idag hämtar ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende i Sverige sitt dricksvatten från enskilda brunnar. De flesta brunnsägare tar dock för få vattenprover för att kunna säkerställa dricksvattenkvaliteten.

 Eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång i brunnen kan förändras med tiden fyller löpande kontroll en viktig funktion.

Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken, som missfärgningar och smakförändringar. För närvarande dricker många personer i Norrland otjänligt vatten (6 av 10 får anmärkning på inlämnat vattenprov och inom vissa områden har så många som 20 % otjänligt vatten). Det är fastighetsägaren/brunnsägaren som ansvarar för säkerställande av brunnens vattenkvalitet.

Brunnsägare vänder sig direkt till hemsidan www.brunnsvatten.se där beställningar av flaskor och analyspaket görs. På hemsidan finns även information om hur inlämning och betalning sker.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se