Kategori: Kriget i Ukraina

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

 • Info v. 37 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 37 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Av de 13 lägenheter i Ånäset som Migrationsverket hyr av RoBo, har kommunen övertagit hyreskontrakten för fem lägenheter (ytterligare en tillkommer från och med 1 oktober) och där bor nu 17 ukrainska flyktingar. Kommunen har tilldelats att ta emot totalt 28 ukrainska flyktingar. Civilsamhället i Ånäset har…

 • Info v. 24 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 24 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Sedan några veckor tillbaka har det börjat komma flyktingar från Ukraina till Ånäset, några av dem är barn. Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har låg påverkan på Västerbottens län. Med anledning av detta glesas de regionala samverkanskonferenserna som Länsstyrelsen kallar till ut över sommaren, men…

 • Info v. 19 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 19 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Här kommer en uppdatering om läget i länet med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Robertsfors kommun Robertsfors kommun har igår haft ett möte i Ånäset om hur de ukrainska flyktingarna på bästa sätt ska tas emot. Mötet var riktat till civilsamhället där Migrationsverket, kommunen, SISU Västerbotten samt Nysätra IF medverkade.

 • Möte 10 maj för civilsamhället i Ånäset

  Möte 10 maj för civilsamhället i Ånäset

  Hur välkomnar vi bäst ukrainarna till Ånäset? Robertsfors kommun bjuder in till ett dialogmöte på Tingshuset i Ånäset där vi tillsammans pratar och bollar idéer om hur vi på bästa sätt tar emot de ukrainska flyktingarna som snart kommer till Ånäset. Mötet riktar sig till föreningar, trossamfund, studieförbund och organisationer…

 • Vem svarar på vad?

  Fördelningen av kommunikationsansvar följer den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar genom det svenska krishanteringssystemet och dess tre grundläggande principer. Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera i osäkra…

 • Info v. 17 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 17 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Kommunen kommer att bjuda in till ett möte för civilsamhället där bland andra Migrationsverket och föreningar kommer att delta. Mötet blir den 10 maj i Ånäset och där kommer bollas idéer och diskuteras hur de ukrainska flyktingarna bäst tas emot. Det finns fortfarande inget fast datum för när de ukrainska…