Kategori: Kriget i Ukraina

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

 • Ett år av krig i vårt närområde

  Ett år av krig i vårt närområde

  För ett år sedan kom beskedet att Ryssland inlett en storskalig invasion av Ukraina. Under krigets första skakiga månader blev Robertsfors kommun, tillsammans med många andra kommuner i landet, varse om hur nära det här kriget var, och tyvärr fortfarande är. En stor flyktingvåg förväntades, vi inventerade med kort varsel…

 • Info v. 41 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 41 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Här är utdrag av den information som gavs på den samverkanskonferens med anledning av det säkerhetspolitiska läget som var den 11 oktober. Samverkanskonferenserna sker i nuläget en gång i månaden. Sammankallande är Länsstyrelsen i Västerbotten, medverkar gör länets krisberedskapsaktörer, Robertsfors kommun är en av dessa. Ur den…

 • Info v. 37 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 37 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Av de 13 lägenheter i Ånäset som Migrationsverket hyr av RoBo, har kommunen övertagit hyreskontrakten för fem lägenheter (ytterligare en tillkommer från och med 1 oktober) och där bor nu 17 ukrainska flyktingar. Kommunen har tilldelats att ta emot totalt 28 ukrainska flyktingar. Civilsamhället i Ånäset har…

 • Info v. 24 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 24 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Sedan några veckor tillbaka har det börjat komma flyktingar från Ukraina till Ånäset, några av dem är barn. Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har låg påverkan på Västerbottens län. Med anledning av detta glesas de regionala samverkanskonferenserna som Länsstyrelsen kallar till ut över sommaren, men…

 • Info v. 19 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 19 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Här kommer en uppdatering om läget i länet med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Robertsfors kommun Robertsfors kommun har igår haft ett möte i Ånäset om hur de ukrainska flyktingarna på bästa sätt ska tas emot. Mötet var riktat till civilsamhället där Migrationsverket, kommunen, SISU Västerbotten samt Nysätra IF medverkade.

 • Möte 10 maj för civilsamhället i Ånäset

  Möte 10 maj för civilsamhället i Ånäset

  Hur välkomnar vi bäst ukrainarna till Ånäset? Robertsfors kommun bjuder in till ett dialogmöte på Tingshuset i Ånäset där vi tillsammans pratar och bollar idéer om hur vi på bästa sätt tar emot de ukrainska flyktingarna som snart kommer till Ånäset. Mötet riktar sig till föreningar, trossamfund, studieförbund och organisationer…