Kategori: Kriget i Ukraina

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

 • Vem svarar på vad?

  Fördelningen av kommunikationsansvar följer den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar genom det svenska krishanteringssystemet och dess tre grundläggande principer. Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera i osäkra…

 • Info v. 17 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 17 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Kommunen kommer att bjuda in till ett möte för civilsamhället där bland andra Migrationsverket och föreningar kommer att delta. Mötet blir den 10 maj i Ånäset och där kommer bollas idéer och diskuteras hur de ukrainska flyktingarna bäst tas emot. Det finns fortfarande inget fast datum för när de ukrainska…

 • Info v. 15 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget.

  Info v. 15 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget.

  Klart med lägenheter i Ånäset Migrationsverket har tecknat avtal med Robo (Robertsfors Bostäder) om att hyra 13 lägenheter för ukrainska flyktingar  från och med 1 maj. Migrationsverket ska sedan möblera lägenheterna, så det tar ytterligare några veckor innan någon kan komma att flytta in. När kommunen med säkerhet vet att…

 • Info v. 14 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Info v. 14 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

  Det här är en Samlad lägesbild från Västerbottens län från den 5 april. Informationen hittar du även på Länsstyrelsens hemsida. Påverkan på Västerbotten Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som…

 • Flyktingar till Robertsfors kommun

  Flyktingar till Robertsfors kommun

  Inga flyktingar från Ukraina har ännu placerats av Migrationsverket i Robertsfors kommun men kommunen och Migrationsverket för en dialog kring placering av flyktingar i lediga lägenheter i Ånäset. Det kan finnas flyktingar hos privatpersoner som inte registrerat sig hos Migrationsverket. Två vuxna och ett barn som befinner sig i kommunen…

 • Känner du eller ditt barn oro?

  Känner du eller ditt barn oro?

  Alla reagerar olika och det är normalt att känna sig orolig och maktlös när omvärldsläget snabbt försämras. Det är många som känner ökad oro på grund av läget i omvärlden. Prata med personer i din närhet och visa omtanke om varandra. Det här kan du göra om du känner oro…