Kategori: Kriget i Ukraina

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

  • 7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

    7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

    Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” fungerar. På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00. Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer…

  • Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina

    Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa vill Robertsfors kommun beskriva läget samt informera kring frågor som den senaste tiden inkommit till kommunen. Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en…