Kategori: Nyheter

 • Nya nationella åtgärder från 23 december

  Nya nationella åtgärder från 23 december

  Syftet med de nya åtgärderna är att bromsa smittspridningen genom att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december gäller följande: Alla bör undvika miljöer med trängsel. Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. För mässor,…

 • Kommunfullmäktige 20 december 2021

  Kommunfullmäktige 20 december 2021

  Den 20 december kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sammanträde kl. 13.00. På grund av det rådande pandemiläget har fullmäktigepresidiet beslutat att mötet hålls på distans. Presidiet kommer närvara i lokalen Diamanten i Centrumhuset i Robertsfors, men resterande ledamöter deltar via länk. Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning…

 • Tillväxtchefen önskar god jul!

  Tillväxtchefen önskar god jul!

  Nu ligger snön över hela Robertsfors kommun som ett mjukt täcke. Tänk hur de senaste två åren varit med pandemin lurandes över oss hela tiden. Inom den kommunala verksamheten har vi fått kämpa dagligen med att undvika smittspridning och samtidigt utföra de arbeten som är oss ålagda. Vi vet att…

 • Uppdatering covid på Jenningsskolan

  Uppdatering covid på Jenningsskolan

  Ytterligare fyra elever har testats positivt för covid-19 på Jenningsskolan i Robertsfors, totalt har tio elever hittills konstaterats vara smittade. Även två i personalen har bekräftats vara smittade med covid-19. Rektorn har i samråd med Smittskydd på Region Västerbotten beslutat att en klass i årskurs 2 samt båda klasserna i…

 • Stora utmaningar och möjligheter för Robertsfors kommun

  Stora utmaningar och möjligheter för Robertsfors kommun

  Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun som äger rum den 20 december har ett antal frågor rörande kommunens framtid på dagordningen.  Det är stora frågor som kan komma att forma vår kommun de kommande 50 åren. Genomförandeavtalet för Norrbotniabanan ska beslutas och kommunen ska bestämma i vilken inriktning utvecklingen ska drivas. Därför…

 • Covidsmitta konstaterad på Jenningsskolan igår 15 december

  Covidsmitta konstaterad på Jenningsskolan igår 15 december

  I tisdags skickades en klass på Jenningsskolan i Robertsfors hem efter att flera elever uppvisat förkylningssymtom och några var hemma på grund av förkylning. Föräldrar uppmanades att testa barnen för covid-19 med pcr-test på Hälsocentralen. Smittan verkar i nuläget vara koncentrerad till en klass där 5 barn har testat positivt.