Enkät Avfallshantering

Nu behöver vi din hjälp

Din medverkan i undersökningen är anonym.

Vi ber dig att inte hoppa över någon fråga.
Är det någon fråga som du har svårt att besvara har du alltid möjligheten att markera svartalternativet “Vet ej / inge åsikt”.

Missa inte tillfället att skriva in kommentarer till varje frågeområde. Det ger oss värdefulla tips.

Till vår hjälp använder vi en enkät levererad av företaget esMaker. Hanteringen av hela undersökningen görs i verktyget och systemet garanterar att alla svar behandlas konfidentiellt.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas som staplar i diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Klicka på länken nedan för att fylla i enkäten Avfallshantering i Robertsfors kommun. Ditt unika lösenord hittar du i ditt brev. Enkäten öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare och finns tillgänglig att besvaras fram till och med den 14 oktober.

Länk till enkäten (extern-länk)