När det oväntade händer

Vi pratar ofta om en samhällskris eller krisberedskap i termer av fysiska hot som till exempel naturkatastrofer eller elavbrott. Men kriser kan också se annorlunda ut, och smyga sig på långsammare. Spridning av desinformation eller lägre tillit till andra människor och institutioner är kriser som kan hota vår demokrati och rättigheter. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför Svenska Lottakåren workshopen När det oväntade händer, en kostnadsfri och digital workshop som syftar till att ge möjlighet att reflektera över samhällets sårbarhet och vilket ansvar individen har när en kris inträffar. Under två timmar får du lära dig om vad en samhällskris är, vart du hittar pålitlig information och tillsammans diskutera vad en demokrati är, vad som hotar den och vad du kan göra för att stärka den. Tillsammans utforskar vi hur vi kan ha krisberedskap för alla sorters kriser och förebygga dem.

Plats: Digitalt via Zoom, anmäl dig här: När det oväntade händer | Svenska Lottakåren (svenskalottakaren.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (scrolla längst ner på sidan, där du hittar ”Kommande kurser”, välj datumet: 2021-08-20 och klicka på ”Ansök”).

Tid: Fredag 20/8 kl. 13.00-15.00

Arrangör: Svenska Lottakåren