Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Medborgarförslag och hur vi har arbetat med dessa i Robertsfors?

Hör Demokratiberedningen i Robertsfors Kommun berätta hur arbetet med medborgarförslag ser ut i kommunen.

Plats: Demokratistugan (Centrumplatsen i Robertsfors, Storgatan 20, 915 31 Robertsfors)

Tid: Lördag 21/8 kl. 13.00-14.00

Arrangörer: Robertsfors kommun, Demokratiberedningen