Medborgarförslag och hur vi har arbetat med dessa i Robertsfors?

Hör Demokratiberedningen i Robertsfors Kommun berätta hur arbetet med medborgarförslag ser ut i kommunen.

Plats: Demokratistugan (Centrumplatsen i Robertsfors, Storgatan 20, 915 31 Robertsfors)

Tid: Lördag 21/8 kl. 13.15-14.00

Arrangörer: Robertsfors kommun, Demokratiberedningen