Allmänna val 2022

Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

Öppettider och vallokaler hittar du här.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige
  • medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Du som har rösträtt får ett röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och öppettider till din vallokal. Om du saknar ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Valsedlar

Valsedlarna är gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfullmäktige och blå för val till regionfullmäktige. Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta.

Rösta på parti

Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. Hittar du inte ditt partis valsedel kan du skriva partiets namn på en blank valsedel.

Personrösta

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på namnvalsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat. Du kan även personrösta genom att skriva partiets namn och kandidatens namn på en blank valsedel.

Rösta från utlandet

Om du är utomlands kan du brevrösta eller förtidsrösta på många
svenska ambassader och konsulat. För att brevrösta måste du använda ett särskilt material som du beställer från Valmyndigheten, kommunen, ambassader eller konsulat. Rösten får postas från utlandet tidigast den 28 juli. Du kan förtidsrösta på ambassader eller konsulat tidigast den 18 augusti.

Du måste visa att du är du

För att få rösta måste du styrka din identitet genom att visa en
id-handling. Saknar du en id-handling kan en annan person intyga
din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Om du behöver hjälp med att rösta

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal
eller en lokal för förtidsröstning. Du kan också rösta med bud om
du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Rösten får göras i ordning tidigast den 18 augusti och senast på valdagen. Du behöver ett bud och ett vittne. Båda ska ha fyllt 18 år
och det får inte vara samma person som är både bud och vittne.

Du behöver ett bud – vem kan vara bud?

Budet måste vara minst 18 år. Dessa personer får vara bud:

  • din anhörig
  • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
  • anställda på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • en lantbrevbärare, om du bor utmed en lantbrevbärarlinje.

För att rösta med bud behöver du ett särskilt material som du beställer från kommunen eller Valmyndigheten. Om du förtidsröstar med bud måste du ha ditt röstkort.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning är till för dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan förtidsrösta eller rösta i vallokal. Vid ambulerande röstmottagning ordnar din kommun så att två röstmottagare kommer hem till dig och tar emot din röst. Kontakta din kommun för mer information.

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.
Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ansvarar för att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.
Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.