Jobba som röstmottagare

. Vill du arbeta som röstmottagare i Robertsfors kommun? Anmäl dig senast 26 maj!

Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. Du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt. Du måste ha fyllt 18 år och kunna genomgå en obligatorisk utbildning för helt nya röstmottagare innan valet. Information om utbildningar ges efter anmälan.

Arbeta på valdagen

Som röstmottagare under valdagen kommer du att få ingå i en större grupp med andra röstmottagare, som tillsammans fördelar arbetet över dagen och hjälps åt i vallokalen. Du får ersättning för din arbetsinsats.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• se till att det är god ordning i vallokalen
• ta emot röster och lägga dem i urnan
• hjälpa de väljare som ber om det.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Vallokaler i Robertsfors kommun

• Centrumhuset, Robertsfors
• Överklintens folketshus, Överklinten
• Tingshuset, Ånäset
• Bygdegården, Bygdeå

Anmälan

Anmälan ska ske senast 30 april 2022. Anmälningsblankett hittar du under “dokument” eller genom att klicka här.

Anmälningsblanketten skickas in med vanlig post eller e-epost.

Postadress:
Robertsfors kommun
Storgatan 13, 915 81, Robertsfors

E-post skickas till kommunens valsamordnare:
Linus Lundström, linus.lundstrom@robertsfors.se

Om anmälan sker över e-post (och inte är en skannad och signerad version av blanketten) ska ändå ifylld blankett användas. Kompletterande underskrift m.m. kommer insamlas vid ett senare tillfälle.

Mer information

För mer information, kontakta kommunens valsamordnare. Du hittar även mer information om valet på Valmyndighetens hemsida.

Valsamordnare i Robertsfors kommun:

Linus Lundström
0934-142 94
linus.lundstrom@robertsfors.se

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande Personuppgiftslag. Dessa kommer enbart användas i samband med sammanställandet av röstmottagare till valet 2022. Om du väljer att dra tillbaka din anmälan eller om du inte kommer anställas som valmottagare så kommer dessa uppgifter förstöras. Vid oegentligheter kopplat till dina personuppgifter har du som registrerad rätt att ge in klagomål till Datainspektionen alternativt ansvarig dataskyddsombud.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.