Bild från zoommöte där flera personer håller upp dokumentet deklaration för starkare demokrati.

Demokratin 100 år 2021!

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin.

Deklaration för en stark demokrati

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen.
Här kan du läsa om vilka aktörer som undertecknat deklarationen samt deras åtaganden: Vår demokrati – Åtaganden.

Robertsfors kommun har undertecknar deklarationen

Robertsfors kommun har undertecknat deklarationen för stark demokrati. Som en del i arbetet med att främja demokratin är Robertsfors kommun tillsammans med Dorotea kommun de kommuner i Västerbotten som är värd för Demokratistugan under dess Sverigeturné 2021. Robertsfors kommun har åtagits sig att under 2021:

  • Verka för att så många som möjligt i kommunen ska kunna delta i arrangemanget demokratistugan. Detta genom att bjuda in alla kommunmedborgare samt personal till demokratistugan via extern och intern webb.

  •  Att hålla intranät uppdaterat med information kring demokrati 100år.

Läs hela dokumentet med Robertsfors åtaganden under “Dokument” till höger.

Bilden visar några av aktörerna i Västerbotten som undertecknat deklarationen för en stark demokrati.