Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Som de enda kommunerna i Västerbotten står Robertsfors och Dorotea kommuner värdar för demokratistugan när den besöker länet på sin Sverigeturné. Stugan anländer till Robertsfors den 19 augusti och stannar kvar till den 21 augusti. Denna sida kommer löpande att uppdateras med information, program samt annat material.

Torsdag 19/8

Fredag 20/8

Lördag 21/8

Angående Covid-19

I likhet med all annan utåtriktad verksamhet påverkas Demokratistugans turné av Covid-19. Från början var planen att turnén skulle starta under hösten 2020 men på grund av rådande coronaläge har starten av turnén skjutits upp till våren 2021.

Kommittén Demokratin 100 år för en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och följer myndighetens uppdateringar och rekommendationer. Utifrån FHM:s rekommendationer gör kommittén bedömningen att turnén bör kunna genomföras under rådande omständigheter men med vissa justeringar. Vi fortsätter att följa FHM:s rekommendationer och utvecklingen av smittläget.