Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske till och med beröm som du vill framföra till kommunen.

Alla inkommande synpunkter registreras och följs upp. Om du uppger namn och kontaktuppgifter kommer vi kontakta dig med ett svar. Ett svar behöver inte alltid betyda en lösning, men vi informerar dig om vad som händer med ditt ärende. Du kan också välja att vara anonym men då kan du naturligtvis inte förvänta dig att få något svar eftersom vi inte har någon möjlighet att kontakta dig.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Synpunkter och klagomål som lämnas till oss blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla har rätt att ta del av den, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter.

Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål

Besök oss: Våra öppettider och kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.

Ring oss: Ring till växeln (0934-140 00) och berätta vilket ärende det gäller, så kopplar de dig till rätt sektor.

Brev: Klagomålsblankett samt policy för klagomålshantering inom socialutskottet och barn och utbildning finns att hämta på webben. För övriga verksamheter skicka in ett skriftligt brev och ta med följande information i din text:

  • Verksamheten som ärendet gäller
  • Ärendebeskrivning – beskriv ditt ärende
  • Kontaktuppgifter – ditt namn, adress och telefonnummer. Om du vill vara anonym behöver du inte bifoga kontaktuppgifter. Kom ihåg! Är du anonym kan du inte förvänta dig att få något svar.

Vad är inte en synpunkt?

  • Felanmälan av vägar, gatljus, ledningar, byggnader mm. till det här använder du DeDu.
  • Överklagande av kommunala beslut
  • Avvikelsehantering enligt lag (som till exempel Lex Sara)