Felanmälan

Felanmälningar till kommunen kan avse olika saker, till exempel vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning och gatubelysning. Ibland ska felanmälan göras till annan aktör. Här hittar du information om var du vänder dig vid olika problem.

Gator, vägar och gatubelysning

Vägnätet i Robertsfors kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Om du vill anmäla till exempel en vägskada eller trasig gatubelysning, ta först reda på vem som ansvarar för vägen. Ring 0771-921 921.

 • Om det är en kommunal väg anmäler du felet i kommunens webbanmälan. Du kan även felanmäla via telefon Dagtid: 0934-140 00. Annan tid: 0934-143 43 (Securitas)
 • Är det en statlig väg, kontakta Trafikverket.
 • Gäller det en enskild väg, kontakta väghållaren.

Renhållning, vatten och avlopp

Felanmäl i kommunens webbanmälan så får du även information om hantering av ärendet. Du kan även felanmäla via telefon.
Dagtid: 0934-140 00
Annan tid: 0934-143 43 (Securitas)

Elnät och fjärrvärme

Innan du felanmäler kan du kontrollera följande:

 • Kolla om det lyser hos grannar, i trapphuset, gatubelysning. Lyser det hos andra är felet mest troligt i din bostad. Kontrollera bostadens säkringar.
 • Om det är strömlöst även runt dig – kontrollera driftstörningar hos din nätägare. I Robertsfors kommun täcker nätägaren Skelleftekraft majoriteten av kommunen, men även Umeå Energis nät går in över kommungränsen. Är du osäker på vem din nätägare är? Gå in på natomraden.se.

Fjärrvärme felanmäls till Skelleftekraft telefonnummer: 020-77 27 00

Bredband

Felanmälan för såväl privatpersoner som företag ska alltid ske till den egna tjänsteleverantören. Klicka här för att se olika tjänsteleverantörers telefonnummer till kundservice.

Robertsfors Bostäder

Hyr du lägenhet eller lokal av Robertsfors bostäder? Då gör du din felanmälan på RoBos webbplats.

SMS- och röstmeddelanden vid drift- och serviceinformation

Robertsfors kommun använder en SMS-tjänst för att informera fastighetsägare om service och störningar i vår verksamhet.

Exempel på meddelanden som skickas ut:

 • Planerade underhållsarbeten, vattenavstängningar och vattenläckor.
 • Förseningar på sophämtning
 • Inför slamtömning

Du som har ett fast nummer registrerat på adressen får ett röstmeddelande uppläst, dessa ringer vi från ett dolt nummer.
Avsändare för SMS till mobiltelefon är Robertsfors och i meddelandetext framgår typ av information. I SMS:et finns en länk till mer information.

Om du bor permanent på den berörda adressen får du i de flesta fall informationen helt automatiskt.

På sidan Självregistrering kan du lägga till fler telefonnummer och fler adresser som du vill få aviseringar för. Det kan vara bra för t.ex. information om driftstörningar hos äldre anhöriga, företagsmobiler som inte är registrerade på hemadressen, fler fastigheter eller obemannade anläggningar. Tjänsten är kostnadsfri och du kan registrera hur många telefonnummer och adresser du vill.
På sidan Avregistrering kan du välja att avregistrera ett nummer eller en adress från att få utskick.

 • Avregistrering

  Läs mer om Avregistrering
 • Driftinformation

  Läs mer om Driftinformation
 • Självregistrering

  Läs mer om Självregistrering