Barn- och utbildning

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se

Utredningssekreterare

0934-140 04

Ekonom

Elin Bergström

0934-14085

elin.bergstrom@robertsfors.se

Rektor Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledare

Monica Lindgren

0934-141 77

070-233 45 85

monica.lindgren@robertsfors.se

Rektor Tundalsskolan 7-9

Anna-Lena Göttfert

0934-14064

agt@robertsfors.se

Rektor: Tundalsskolan (4-6), Nybyskolan

Anna-Maria Nilsson

0934-141 71

anni@robertsfors.se

Rektor Bygdeå och Djäkneboda skola

Charlotte Timgren

0934-142 51

charlotte.timgren@robertsfors.se

Rektor: Jenningsskolan, Åkullsjöns skola

Veronika Berg

0934-142 54

veronika.berg@robertsfors.se

Rektor Norra området och DBV Solstrålen Åkullsjön

Mia Holmström

0934-141 41

mia-lena.holmstrom@robertsfors.se

Rektor Centrala & DBV Nyansen

Helena Uppenberg

0934-141 21

helena.uppenberg@robertsfors.se

Rektor Södra området & DBV Nourm

Åsa Löf

0934-140 63

asa.lof@robertsfors.se