Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kommunledningskontor

En viktig del i kommunledningskontorets uppgift är att aktivt aktualisera och driva frågor till förmån för kommunens utveckling. Frågor som sedan lyfts fram till beslutsfattare.

Enheter: Kansli, Ekonomikontor, Personalkontor och IT-kontor.

Förvaltningens personal

Kansli

Titel Namn Telefon
Kommunchef Anders Persson 0934-140 07
Sekreterare Clarence Coulton Andersson 0934-142 94

 Ekonomikontor

Titel Namn Telefon
Ekonomichef Sofia Öberg 0934-140 80
Ekonom Peter Lundström 0934-140 33
Ekonom Viveka Lång Norberg 0934-140 83
Ekonom Petra Sundman 0934-140 82
Ekonom Elin Bergström 0934-140 85
Ekonomiassistent Susanne Wiik 0934-140 81

Personalkontor

Titel Namn Telefon
Personalstrateg Sara Häggström 0934-140 98
Lönehandläggare Kerstin Bygdemark 0934-140 96
Personalkonsult Elin Isaksson 0934-140 99
Systemförvaltare Carina Jonsson Forsgren 0934-140 38
Arbetsmiljöstrateg Karin Rönnblom 0934-140 95
Lönehandläggare Annika Andersson 0934-140 97

 It-kontor

Titel Namn Telefon
IT-ansvarig Kristoffer Hansson 0934-140 09
IT-tekniker Karl-Arne Aronsson 0934-140 11
IT-tekniker Krister Åhman 0934-140 10
IT-tekniker Daniel Norén 0934-140 12