Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Befolkning och statistik

Kommunfakta innehåller en kortfattad beskrivning av Robertsfors kommun i siffror och diagram. Det är statistiska Centralbyrån, SCB, som varje år tar fram och sammanställer en rapport med kommunfakta inom bland annat områdena befolkning, arbetsmarknad, kommunalval och kommunal service.