Plan och Budgetdokument

Varje år tas det fram ett plan- och budgetdokument som sedan går via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och sedan används som grund för året. Plan- och budgetdokumentet är ett av våra viktigaste verktyg.