Våra förmåner

Fritid/Din hälsa

Friskvårdsbidrag
Vi betalar halva kostnaden för dina friskvårdsaktiviteter, högst 2 000 kr per år. Från 1/1 2017 samarbetar vi med Epassi som gör det enklare att nyttja friskvårdsbidraget.

Friskvård på arbetstid
När verksamheten tillåter erbjuder vi våra medarbetare möjlighet att använda arbetstid till någon friskvårdsaktivitet.

Deltagande i motionsevenemang
Vi ser positivt på att medarbetare deltar i motionsevenemang och ersätter kostnaden för lagdeltagande i denna typ av evenemang.

Badhuset i Robertsfors
Alla medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter en gång per vecka.

Företagshälsovård
Robertsfors Kommun samarbetar med Feelgood.

Trivselpeng
För att främja samhörigheten på arbetsplatsen disponerar varje arbetsplats ett årligt belopp på 200 kr för gemensam aktivitet. T ex studiebesök, personalfest, jullunch eller liknande.

Arbetsvillkor

Arbetstidsmått
Att arbeta heltid hos oss innebär inte alltid 40 timmar i veckan.

Semester
Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, när du fyller 50 år har du 32 semesterdagar. Vi erbjuder förskottssemester och intjänandeår är mellan 1/1 – 31/12.

Föräldrapenningtillägg
Du får föräldrapenningtillägg för ledighet som påbörjas efter en sammanhängande anställningstid på minst 365 kalenderdagar. Tillägget får du i sammanlagt 180 dagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10% av lönebortfallet.

Pension
Din anställning ger rätt till tjänstepension i form av ålderspension och efterlevnadspension.

Löneväxling till pension
Vi erbjuder möjlighet att löneväxla till pension.

Försäkring
Vid sjukdom och arbetsskada är du försäkrad genom AFA försäkring. Vid dödsfall är du försäkrad genom KPA livförsäkring.

Vidareutbildning
Anställda har möjlighet att få ersättning för studielitteratur, resor och studiedagar vid vidareutbildning som är i arbetsgivarens intresse. T ex sjuksköterska som vidareutbildar sig till specialistsköterska.