Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Nationaldag

Varje år den 6 juni  firas den officiella nationaldagen i kommunen. Vid det officiella firandet hälsas nya medborgare välkommen och utdelning sker av flaggor och fanor. Nationaldagens firande sker vartannat år i Ånäset och Robertsfors.

Information om ansökan och tilldelning av flaggor och fanor den 6 juni

Som tidigare år kommer Rikskommittén Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och fanor på nationaldagen. Det finns tre olika kategorier: fanor och flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande och flaggor till enskilda personer. För mer info kring de olika kategorierna samt ansökan använd dig av menyn på höger sida.