Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Flaggor till enskilda personer

Styrelsen har, efter samråd med länskommittéerna vid seminariet den 17 oktober 2001 i Riksdagshuset, beslutat att successivt minska antalet gåvoflaggor till enskilda personer till förmån för organisationer, föreningar eller motsvarande.

Bifogat finns förteckning över antalet flaggor till enskilda personer fördelat på län.

Flaggorna är i marinpolyester och längden 300 cm. Flaggstången bör därför vara 11-13 meter. Flaggorna levereras med Rikskommittén Sveriges Nationaldags etikett påsydd.

Ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda före den 1 januari varje år.

Ansökningsblankett finns också att hämta I Receptionen på Robertsfors kommun. Ansökan finns också att hämta på Rikskommitténs hemsida www.nationaldagen.se, på Rikskommitténs kansli eller hos Länsstyrelsen.