Politisk organisation

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Robertsfors kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter, samt vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Utskott

Idag består Robertsfors kommun av utskott samt de lagstadgade nämnderna: Jävsnämnd och Överförmyndarnämnd. De utskott som finns under kommunstyrelsen är: Arbetsutskottet/Personalutskottet, Barn- och Utbildningsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Socialutskottet och Tillväxtutskottet.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

 

 • Arbetsutskottet

  Läs mer om Arbetsutskottet
 • Barn- och Utbildningsutskottet

  Läs mer om Barn- och Utbildningsutskottet
 • Demokratiberedningen

  Läs mer om Demokratiberedningen
 • Jävsnämnd

  Läs mer om Jävsnämnd
 • Kommunfullmäktige

  Läs mer om Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelse

  Läs mer om Kommunstyrelse
 • Lokala politiska partier i KF

  Läs mer om Lokala politiska partier i KF
 • Överförmyndarnämnd

  Läs mer om Överförmyndarnämnd
 • Revision

  Läs mer om Revision
 • RoBo

  Läs mer om RoBo
 • Samhällsbyggnadsutskottet

  Läs mer om Samhällsbyggnadsutskottet
 • Sociala utskottet

  Läs mer om Sociala utskottet
 • Tillväxtutskottet

  Läs mer om Tillväxtutskottet