Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Arbetsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Patrik Nilsson (S) Ordf. Ewa-Mari Westerlund (S)
Petra Andersin (S) Carl-Johan Pettersson (S)
Robert Lindgren  (S) Mona Andersson (s)
Lars Tängdén (C) v. ordf. Gunilla Björn (c)
Ingrid Sundbom (C) Desiree Coulton (c)

Vidare har även följande partier har varsin insynsplats i Arbetsutskottet:

Parti
Kristdemokraterna (KD)
Moderaterna (M)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)