Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Barn- och Utbildningsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Petra Andersin (s) ordförande Ewa-Marie Westerlund (s)
Per Boström Johansson (s) Peder Forsberg (s)
Sara Mi Liljeholm (s) Sandra Brändström (s)
Elisabeth Tängdén (c) vice ordförande Per Olofsson (c)
Karl-Fredrik Holmberg (c) Marta Pettersson (c)