Barn- och Utbildningsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Kent Persson (S) ordförande Ewa-Marie Westerlund (S)
Elisabeth Tängdén (C) vice ordförande Robert Lindgren (S)
Josefin Pettersson (S) Camilla Wiklund (C)
Per Boström Johansson (S) Erland Robertsson (C)
Per Moen (C) Per-Martin Jonasson (KD)