Jävsnämnd

Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i jävsnämnden.

LedamöterErsättare
Hans Lindgren (S), ordförandeGunilla Björn (C)
Lars Pettersson  (C), vice ordförandeÅsa Andersson (S)
Andreas Bengtsson (S)Roger Markström (S)