Jävsnämnd

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i jävsnämnden.