Revision

Revisionens uppdrag

Vi har kommunfullmäktiges uppdrag och ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelser och nämnder som den som finns i bolagsform och stiftelser. Vår uppgift är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa. Vi arbetar med utvärdering, vi främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Våra uppgifter anges i kommunallagen.

Åke Elvinsson (ordförande) ake.elvinsson@robertsfors.org
ake.elvinsson@hotmail.com
070-322 76 86
Katarina Jonsson (vice ordförande)
katarina.jonsson@robertsfors.org
073-031 66 60
Kristina Trygg Andersson christina.andersson.trygg@robertsfors.org 070-349 62 95
Anniqa Nygård anniqa.e.nygard@robertsfors.org 070-641 20 15
Kent Persson kent.persson@robertsfors.org