Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Revision

Revisionens uppdrag

Vi har kommunfullmäktiges uppdrag och ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelser och nämnder som den som finns i bolagsform och stiftelser. Vår uppgift är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa. Vi arbetar med utvärdering, vi främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Våra uppgifter anges i kommunallagen.

Åke Elvinsson (ordförande) ake.elvinsson@robertsfors.org
ake.elvinsson@hotmail.com
070-322 76 86
Katarina Jonsson (vice ordförande)
katarina.jonsson@robertsfors.org
073-031 66 60
Kristina Trygg Andersson christina.andersson.trygg@robertsfors.org 070-349 62 95
Anniqa Nygård anniqa.e.nygard@robertsfors.org 070-641 20 15
Kent Persson kent.persson@robertsfors.org