Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Carl-Johan Pettersson (S) Ordf. Kari Samsami(S)
Ove Lindström (S) Sara Mi Liljeholm (S)
Ewa-Mari Westerlund (S) Peder Forsberg (s)
Erland Robertsson (C) v. ordf. Martin Lundgren (c)
Marie Viberg (C) Harry Bäckström (C)