Samhällsbyggnadsutskottet

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet.

Ordinarie ledamöter Ersättare
Ulf Mannberg (S) Ordf. Eva-Mari Vesterlund (S)
Erland Robertsson (C) v. ordf Ulrika Bergström (S)
Laila Karlsson (S) Per Moen (C)
Carl-Johan Pettersson (S) Camilla Wiklund (C)
Tage Andersson (M) Martin Lundgren (C)